Sepetiniz
Sepetiniz boş görünüyor
Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

İşbu metin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sk. No:4/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Tırtıl Kitap Yayın ve Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle “cocoon” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır) tarafından www.biletcocoon.com adlı internet sitesinde (“Site”) satışı yapılan biletlerinin satın alma işlemi sırasında ve sonrasında tarafınıza (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) ait kişisel verilerin aktarımı, kullanımı, korunumu, işlenmesi ve paylaşımı hususlarını ele alır. Şirketimiz, kişisel verileri işlerken başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya, kişisel verileri işlenen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslara özen göstermekte ve kişisel veri işleme faaliyetlerini Kanun’a uygun bir şekilde yürütmektedir. İşbu Politika’da yer alan kavramlar ve terimler, Kanun’da yer alan ilgili kavram ve terimleri ifade etmektedir.

  • 1- Kullanıcı, Site’de bilet satın alırken ve kişisel bilgilerini paylaşırken işbu Gizlilik Politikası metnini okumuş ve tarafının bilgilendirilmiş olduğunu kabul ve beyan eder.
  • 2- Kullanıcı, Site’yi kullandığı andan itibaren paylaşmış olduğu bilgilerin cocoon tarafından Kanun hükümleri doğrultusunda kullanılacağını kabul etmektedir.
  • 3- cocoon, yasal düzenlemelerin değişmesi halinde ve/veya kendi idari ve ticari kararları doğrultusunda metin üzerinde değişiklik yapabilir ve/veya metni yenileyebilir. Kullanıcı, her bir satın alma işlemi esnasında kendi kişisel bilgilerini paylaşmadan önce işbu metni okumalı ve kontrol etmelidir. Kullanıcı, metnin değişikliğe uğramasından dolayı cocoon’dan herhangi bir hak talep edemez.
  • 4- cocoon, Kullanıcı’nın açık rızasını alarak işbu Gizlilik Politikası kapsamında Kullanıcı bilgilerini, bilet satış işlemleri, kendi düzenleyeceği kampanyalar, cocoon’un dahil olacağı kampanyalardan Kullanıcı’yı haberdar etmek ve bu hususlarla ilgili elektronik posta göndermek amacıyla kullanabilir.
  • 5- Site vasıtasıyla Kullanıcı’ya ait ad ve soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, kimlik bilgisi, kredi kartı ve banka bilgileri gibi birtakım bilgileri işlemekteyiz. Bunun yanında Kullanıcı, Site’den bir bilet satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde Kullanıcı’ya ait ödeme bilgileri kendisinden talep edilir.
  • 6- Kullanıcı’nın, kimlik bilgileri, kredi kartı ve banka bilgileri ve elektronik posta bilgileri satın alma işlemini gerçekleştirmek amacıyla üçüncü şahıslarla (bankalar), hak ve menfaatlerimizin korunması amacıyla avukatlar ve danışmanlar ile, kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla denetçiler, resmi kurumlar ve mali müşavirler ile paylaşılabilecektir. Bunun yanında Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, cocoon’un; yetkili, idari, resmi makamlardan talep olması halinde, Kullanıcı’ya ön bildirim yapmadan usulüne uygun biçimde ilgili makamlarla paylaşılabilir.
  • 7- İşlenen kişisel veriler için detaylı bilgiye Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni aracılığıyla erişebilirsiniz.